kontakt.html
lilleskog.html
skjema.html
priser.html

Med utgangspunkt i den kunnskapen du har fra før, blir kjøreundervisningen individuelt tilpasset hver enkelt elev. Jeg gir deg den opplæringen som er nødvendig for at du skal bli en trygg fører. Ønsker du mer informasjon, eller å bestille time så ta gjerne kontakt.

Alle kjøreskoler er pålagt å følge læreplanen for kjøreopplæring.
Denne planen er delt i fire trinn.


Trinn 1: Trafikalt grunnkurs


Trafikalt grunnkurs er felles for alle førerkortklasser og er grunnlaget for videre opplæring og vilkår for å kunne øvelseskjøre. Målene er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og trafikksystemet. I tilknytning til trafikalt grunnkurs skal det gjennomføres mørkekjørings-demonstrasjon i den mørke perioden av året. Etter å ha gjennomført trinn 1 vil eleven få tilsendt et bevis for øvelseskjøring fra trafikkstasjonen. Dette beviset, sammen med gyldig legitimasjon, skal medbringes på alle kjøretimer samt under privat øvelseskjøring.


Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse


Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven lære å mestre kjøretøyet rent kjøreteknisk. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen på trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest miljøvennlig. Kunnskapsstoffet skal bidra til at elevene lærer de kjøretekniske ferdighetene raskere og med mer forståelse, og til at elevene skal kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyet.


Det er ikke fastsatt hvor mange timer som trengs for å gjennomføre dette trinnet. Antall kjøretimer må tilpasses elevens forutsetninger, erfaringsbakgrunn og muligheter for øvelseskjøring hjemme. Som avslutning på trinn 2 skal eleven gjennomføre en obligatorisk veiledningstime.


Trinn 3: Trafikal del


Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven lære seg å beherske kjøring i variert trafikk. Eleven må også tilegne seg kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen. Ved avslutningen av trinn 3 skal elevens ferdigheter være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig.


Det er ikke fastsatt hvor mange timer som trengs for å gjennomføre dette trinnet. Antall kjøretimer må tilpasses elevens forutsetninger, erfaringsbakgrunn og muligheter for øvelseskjøring hjemme. På dette trinnet skal eleven gjennomføre sikkerhetskurs på bane (glattkjøring) og en obligatorisk veiledningstime.


Trinn 4.  Avsluttende opplæring


Ved avslutning av trinn 4 skal eleven ha de ferdigheter og kunnskaper som kreves for å kunne kjøre med best mulig sikkerhet, kjenne til sine egne begrensninger når det gjelder risiko, ha gode relasjoner til øvrig trafikk for å få best mulig avvikling, kjøre økonomisk og bidra til minst mulig skade for miljøet samt ta hensyn til gjeldende lover og regler. På dette trinnet skal eleven gjennomføre sikkerhetskurs på vei (langkjøring og forbikjøring).

Opplæringsplan

Adresse:
Rogalandgt. 71 A
5531 Haugesund
Kart finner du her

Telefon:
Trond: 909 33 273

E-post:
tlill@live.no

Åpent:
Man-fre 08.00 - 16.00
Ellers etter avtale.

Søknad om førerkort kan du sende inn her.https://svvgw.vegvesen.no/http://sofi.vegvesen.no:7914/forerkort/control/soknad
Praktisk prøve hos Statens Vegvesen.https://svvgw.vegvesen.no/http://sofi.vegvesen.no:7914/forerkort/control/AppointmentReservation1
KONTAKTkontakt.html
FORSIDENlilleskog.html
PRISERhttp://www.atl.no/trafikkskole/lilleskog+trafikkskole/priser
OPPLÆRING
PÅMELDING Trafikalt gr. kursskjema.html